Trúc Diễm quyến rũ trong cosplay Thiên Thần Truyện

131211_anhgame_thienthantruyen01

131211_anhgame_thienthantruyen02

131211_anhgame_thienthantruyen03

131211_anhgame_thienthantruyen04

131211_anhgame_thienthantruyen05

131211_anhgame_thienthantruyen06

131211_anhgame_thienthantruyen07

131211_anhgame_thienthantruyen08

131211_anhgame_thienthantruyen09

131211_anhgame_thienthantruyen10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...