VLTK 3: Cosplay tiểu đạo sĩ Thuần Dương cực đáng yêu

141127_anhgame_thuanduongcosplay08

141127_anhgame_thuanduongcosplay01

141127_anhgame_thuanduongcosplay02

141127_anhgame_thuanduongcosplay03

141127_anhgame_thuanduongcosplay04

141127_anhgame_thuanduongcosplay05

141127_anhgame_thuanduongcosplay06

141127_anhgame_thuanduongcosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...