VLTK 3: Thiếu Lâm trấn phái – Kim Cương Trượng

VLTK 3: Thiếu Lâm trấn phái - Kim Cương Trượng - Ảnh 2
VLTK 3: Thiếu Lâm trấn phái - Kim Cương Trượng - Ảnh 3
VLTK 3: Thiếu Lâm trấn phái - Kim Cương Trượng - Ảnh 4
VLTK 3: Thiếu Lâm trấn phái - Kim Cương Trượng - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...