Webgame Girl Arms mở cửa Open Beta tại Nhật


Webgame Girl Arms mở cửa Open Beta tại Nhật - Ảnh 3
Webgame Girl Arms mở cửa Open Beta tại Nhật - Ảnh 4
Webgame Girl Arms mở cửa Open Beta tại Nhật - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...