Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2

Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2 - Ảnh 1

Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2 - Ảnh 2
Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2 - Ảnh 3
Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2 - Ảnh 4
Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2 - Ảnh 5
Webzen hé lộ thành phố đầu tiên trong MU 2 - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...