Webzen tiết lộ thêm hình ảnh về MU 2

Webzen tiết lộ thêm hình ảnh về MU 2 - Ảnh 1

141022_anhgame_mu2ss01

141022_anhgame_mu2ss02

141022_anhgame_mu2ss03

141022_anhgame_mu2ss04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...