WGC hé lộ về game mới Kiêu Hùng Tam Quốc

WGC hé lộ về game mới Kiêu Hùng Tam Quốc - Ảnh 1

131211_anhgame_kieuhungtamquoc01

131211_anhgame_kieuhungtamquoc02

131211_anhgame_kieuhungtamquoc03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...