Xem trước phụ bản mới trong ArcheAge 1.0

Xem trước phụ bản mới trong ArcheAge 1.0 - Ảnh 1

131212_anhgame_archeage01

131212_anhgame_archeage02

131212_anhgame_archeage03

131212_anhgame_archeage04

131212_anhgame_archeage05

131212_anhgame_archeage06

131212_anhgame_archeage07

131212_anhgame_archeage08

131212_anhgame_archeage09

131212_anhgame_archeage10

131212_anhgame_archeage11

131212_anhgame_archeage12

131212_anhgame_archeage13

131212_anhgame_archeage14

131212_anhgame_archeage15

131212_anhgame_archeage16

131212_anhgame_archeage17

131212_anhgame_archeage18

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...