Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội

Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 2
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 3
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 4
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 5

Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 6
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 7
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 8
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 9

Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 10
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 11
Yumi rạng rỡ trên phố cổ Hàng Mã, Hà Nội - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...