PBE 28/4: Làm lại Ashe
PBE 28/4: Trang phục Samsung White
PBE 28/4: Trang phục Star Guardian Lux
PBE 29/4: Ba trang phục mới
PBE 28/4: Cân bằng tướng và trang bị
PBE 30/4: Chỉnh sửa Wild Card Shaco
PBE 7/5: Ảnh nền Star Guardian Lux
PBE 6/5: Ảnh nền Samsung White
PBE 5/5: Tướng mới Ekko lộ diện
PBE 4/5: King of Clubs Mordekaiser
PBE 1/5: Tinh chỉnh Ace of Spades Ezreal