TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9

Quân Hàm cấp 9 là trang bị truyền thuyết mới được nhà phát hành DECO cập nhật trong phiên bản Tiên Ma Vô Giới cho Thế Giới Hoàn Mỹ vào ngày 13/12/2010 vừa qua. Hệ thống Quân Hàm cấp 9 là những trang bị có sức tàn phá lớn làm thay đổi đáng kể sức mạnh của nhân vật. Với thiết kế độc đáo và vẻ đẹp cuốn hút, hệ thống trang bị này hứa hẹn sẽ là một vũ khí đáng sợ trong tương lai của TGHM 2.

TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 1
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 2
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 3
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 4
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 5
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 6
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 7
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 8
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 9
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 10
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 11
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 12
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 13
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 14
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 15
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 16
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 17
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 18
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 19
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 20
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 21
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 22
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 23
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 24
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 25
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 26
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 27
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 28
TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 29

Ảnh: DECO

GAMELANDVN.COM

TGHM: Những hình ảnh đầu tiên về Quân Hàm cấp 9 30

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: