Thiện Nữ U Hồn 2 có thêm môn phái mới Yển Sư

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, NetEase vừa công bố các thông tin liên quan đến môn phái thứ 9 trong Thiện Nữ U Hồn 2 (goPlay đang phát hành tại Việt Nam với tên gọi Thiện Nữ U Hồn) mang tên Yển Sư. Khác với tám môn phái trước đây, đệ tử Yển Sư chiến đấu nhờ sức mạnh của con rối (khôi lỗi). Yển Sư sẽ có mặt trong phiên bản Trung Quốc vào ngày 25/04/2014 tới đây.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: