Top 5 pha chạy trốn đẹp nhất tháng 10/2014

XxchetusxX, Vertigal, Doomzxzxzxzxzxzx, Dis Shaco và Damage là năm game thủ có những pha chạy trốn đẹp nhất tháng 10/2014 do Machinima Realm bình chọn.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: