Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

Đè bẹp C9 3-1, TSM vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

GAMELANDVN.COM

Có thể bạn sẽ thích:  Alex Ich sang Mỹ gia nhập Team 8

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: