Biểu diễn cosplay Huyễn Đẩu Chi Vương tại TGC 2012

Biểu diễn cosplay Huyễn Đẩu Chi Vương tại TGC 2012 - Ảnh 2
Biểu diễn cosplay Huyễn Đẩu Chi Vương tại TGC 2012 - Ảnh 3
Biểu diễn cosplay Huyễn Đẩu Chi Vương tại TGC 2012 - Ảnh 4
Biểu diễn cosplay Huyễn Đẩu Chi Vương tại TGC 2012 - Ảnh 5
Biểu diễn cosplay Huyễn Đẩu Chi Vương tại TGC 2012 - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...