Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm “trùm” mới

Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 1

Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 2
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 3
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 4
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 5
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 6

Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 7
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...