Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi

Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi - Ảnh 2
Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi - Ảnh 3
Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi - Ảnh 4
Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi - Ảnh 5
Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi - Ảnh 6

Bộ cosplay ấn tượng Rusty Hearts của Doremi - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...