Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN

Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 1

Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 2
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 3
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 4
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 5
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 6

Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 7
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 8
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 9
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 10
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 11

Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 12
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 13
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 14
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 15
Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 16

Cận cảnh trang phục LMHT lấy ý tưởng từ hoa sen VN - Ảnh 17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...