Chiêm ngưỡng vũ khí mới ra mắt của TERA Nhật Bản

Chiêm ngưỡng vũ khí mới ra mắt của TERA Nhật Bản - Ảnh 2
Chiêm ngưỡng vũ khí mới ra mắt của TERA Nhật Bản - Ảnh 3
Chiêm ngưỡng vũ khí mới ra mắt của TERA Nhật Bản - Ảnh 4
Chiêm ngưỡng vũ khí mới ra mắt của TERA Nhật Bản - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...