Cosplay Ahri Thần Tượng Âm Nhạc của nhóm CSL

131125_anhgame_teamcslpopstarahri01

131125_anhgame_teamcslpopstarahri02

131125_anhgame_teamcslpopstarahri03

131125_anhgame_teamcslpopstarahri04

131125_anhgame_teamcslpopstarahri05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...