Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker

Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 2
Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 3
Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 4
Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 5
Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 6

Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 7
Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 8
Cosplay chất lừ tại lễ ra mắt Dungeon Striker - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...