Cosplay Katarina Cô Nàng Tuần Lộc của Miyuko

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay01

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay03

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay04

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay07

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay08

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay10

141225_anhgame_slaybellekatarinacosplay11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...