Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII

Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 2
Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 3
Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 4
Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 5
Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 6

Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 7
Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 8
Cosplay Oerba Yun Fang trong Final Fantasy XIII - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...