Cosplay Sivir tuyệt đẹp của cosplayer Lady Shu

150110_anhgame_sivircosplay01

150110_anhgame_sivircosplay02

150110_anhgame_sivircosplay03

150110_anhgame_sivircosplay04

150110_anhgame_sivircosplay05

150110_anhgame_sivircosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...