Cosplay Suikoden V: Hoàng tử xứ Falena FreyjadourCosplay Suikoden V: Hoàng tử xứ Falena Freyjadour - Ảnh 4
Cosplay Suikoden V: Hoàng tử xứ Falena Freyjadour - Ảnh 5
Cosplay Suikoden V: Hoàng tử xứ Falena Freyjadour - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...