Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi

Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 2
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 3
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 4
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 5
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 6

Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 7
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 8
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 9
Cosplayer Việt hóa thân thành thánh nữ Lục Yên Nhi - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...