Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới

Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 1

Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 2
Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 3
Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 4
Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 5
Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 6

Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 7
Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 8
Củ Hành: Đặng Ngải có diện mạo mới - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...