Doremi quyến rũ với cosplay Cái Thế Hào Hiệp

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay01

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay02

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay03

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay04

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay05

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay06

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay07

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay08

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay09

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay10

150404_anhgame_caithehaohiepcosplay11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...