Fruit Ninja: “Hiệp sĩ” chém trái cây

Fruit Ninja: "Hiệp sĩ" chém trái cây - Ảnh 2
Fruit Ninja: "Hiệp sĩ" chém trái cây - Ảnh 3
Fruit Ninja: "Hiệp sĩ" chém trái cây - Ảnh 4
Fruit Ninja: "Hiệp sĩ" chém trái cây - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...