Gunny: Guild tranh tài liên server phiên bản mới

Gunny: Guild tranh tài liên server phiên bản mới - Ảnh 1

Gunny: Guild tranh tài liên server phiên bản mới - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...