Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm

Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 2
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 3
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 4
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 5
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 6

Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 7
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 8
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 9
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 10
Khả Ngân diện váy đỏ rực xuống phố đầu năm - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...