Khoảnh khắc đăng quang vô địch của SK Telecom T1

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol03

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol04

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol05

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol06

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol07

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol08

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol09

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol10

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol11

131007_gamelandvn_sktelecomt1lol13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...