MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal

MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 2
MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 3
MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 4
MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 5

MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 6
MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 7
MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...