“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản

“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 2
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 3
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 4
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 5
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 6
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 7
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 8
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 9
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 10
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 11
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 12
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 13
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 14
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 15
“Mãn nhãn” với cosplay Lara Croft từ Nhật Bản - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...