Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc

Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 2
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 3
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 4
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 5
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 6

Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 7
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 8
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 9
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 10
Mát mắt với cosplay Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...