Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009

Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 2
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 3
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 4
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 5
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 6
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 7
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 8
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 9
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 10
Ngắm ảnh của cosplayer Tomia từ năm 2009 - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...