Ngắm cosplay Ahri đẹp như phim của Jiminji

141006_gamelandvn_ahricosplay01

141006_gamelandvn_ahricosplay02

141006_gamelandvn_ahricosplay03

141006_gamelandvn_ahricosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...