Ngắm cosplay ấn tượng của Sở Hán Truyền Kỳ

130902_anhgame_sohantruyenky01

130902_anhgame_sohantruyenky02

130902_anhgame_sohantruyenky03

130902_anhgame_sohantruyenky04

130902_anhgame_sohantruyenky05

130902_anhgame_sohantruyenky06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...