Ngắm cosplay Elin cực đáng yêu của Ekiholic

141230_anhgame_teraelincosplay01

141230_anhgame_teraelincosplay02

141230_anhgame_teraelincosplay03

141230_anhgame_teraelincosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...