Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014

Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 2
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 3
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 4
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 5
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 6

Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 7
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 8
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 9
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 10
Ngắm cosplay LMHT tuyệt đẹp tại Japan Expo 2014 - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...