Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 2

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 3

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 4

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 5

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 6

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 7

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 8

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 9

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 10

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...