Ngắm cosplay tại roadshow quảng bá Black Desert

Ngắm cosplay tại roadshow quảng bá Black Desert - Ảnh 2
Ngắm cosplay tại roadshow quảng bá Black Desert - Ảnh 3
Ngắm cosplay tại roadshow quảng bá Black Desert - Ảnh 4
Ngắm cosplay tại roadshow quảng bá Black Desert - Ảnh 5
Ngắm cosplay tại roadshow quảng bá Black Desert - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...