Hình nền chào đón OBT của Counter-Strike Online 2

Hình nền chào đón OBT của Counter-Strike Online 2 - Ảnh 1

131128_anhgame_csonline2wallpaper01

131128_anhgame_csonline2wallpaper02

131128_anhgame_csonline2wallpaper03

131128_anhgame_csonline2wallpaper04

131128_anhgame_csonline2wallpaper05

131128_anhgame_csonline2wallpaper06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...