Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại

Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2
Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3
Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4
Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 5

Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 6
Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 7
Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 8
Ngắm hồ li chín đuôi Ahri trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...