Ngắm những hình ảnh đầu tiên về MapleStory 2

Ngắm những hình ảnh đầu tiên về MapleStory 2 - Ảnh 1

131216_anhgame_maplestory2_01

131216_anhgame_maplestory2_02

131216_anhgame_maplestory2_03

131216_anhgame_maplestory2_04

131216_anhgame_maplestory2_05

131216_anhgame_maplestory2_06

131216_anhgame_maplestory2_07

131216_anhgame_maplestory2_08

131216_anhgame_maplestory2_09

131216_anhgame_maplestory2_10

131216_anhgame_maplestory2_11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...