Ngắm tạo hình nhân vật nữ Ngọa Hổ Tàng Long

Ngắm tạo hình nhân vật nữ Ngọa Hổ Tàng Long - Ảnh 1

131224_anhgame_ngoahotanglong01

131224_anhgame_ngoahotanglong02

131224_anhgame_ngoahotanglong03

131224_anhgame_ngoahotanglong04

131224_anhgame_ngoahotanglong05

131224_anhgame_ngoahotanglong06

131224_anhgame_ngoahotanglong07

131224_anhgame_ngoahotanglong08

131224_anhgame_ngoahotanglong09

131224_anhgame_ngoahotanglong10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...