Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul

Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 2
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 3
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 4
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 5
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 6
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 7
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 8
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 9
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 10
Ngắm vòng một của nhân vật nữ trong Blade & Soul - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...