Ngất ngây với loạt cosplay Dota Truyền Kỳ tuyệt đẹp

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay02

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay03

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay04

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay05

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay06

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay07

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay09

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay10

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay11

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay12

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay13

141224_gamelandvn_dotatruyenkycosplay14

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...