Những bộ ảnh ấn tượng của TERA Cosplay Contest 2013

131031_anhgame_teracosplay01

131031_anhgame_teracosplay02

131031_anhgame_teracosplay03

131031_anhgame_teracosplay04

SONY DSC

SONY DSC

131031_anhgame_teracosplay07

131031_anhgame_teracosplay08

131031_anhgame_teracosplay09

131031_anhgame_teracosplay10

131031_anhgame_teracosplay11

131031_anhgame_teracosplay12

131031_anhgame_teracosplay13

131031_anhgame_teracosplay14

131031_anhgame_teracosplay15

131031_anhgame_teracosplay16

131031_anhgame_teracosplay17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...