Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul

Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 2
Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 3
Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 4
Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 5
Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 6
Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 7
Secret hóa thân thành nhân vật trong Blade & Soul - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...